Focus op de relatie

Het jaarlijkse Nederland Verbetert Werksymposium van 25 juni 2015 staat in het teken van leidinggeven aan verbetering. In aanloop daarnaartoe, een korte serie over leidinggevenden in verbeterende organisaties. Deze keer: Richard van Rossum, Manager Operational Excellence bij Döhler Holland.


Het enthousiasme van Richard is duidelijk zichtbaar. “Ik ben ruim 19 jaar werkzaam bij Döhler”, begint Richard zijn verhaal. “Van huis uit ben ik levensmiddelentechnoloog. Na verloop van tijd kwam ik erachter dat ik processen erg interessant vind. Na een periode als procestechnoloog te hebben gewerkt werd ik hoofd planning. Voor mij een belangrijke stap in mijn loopbaan. Uit het ‘specialisme’ en voor het eerst kreeg ik te maken met een team waaraan ik leiding ging geven.”

Het was in deze periode dat Döhler in hun tienjarenplan, genaamd Blue Planet 2020, de ambitie uitsprak om te groeien. Groeien in omzet, volume en rendement. Om aan deze ambitie te voldoen werd er onderzoek gedaan naar verschillende passende verbetermethodes die deze groei moesten helpen realiseren. Na een kennismaking met de Lean-gedachte “was ik verkocht”, zegt Richard.  “De kracht die uitgaat van de relatief simpele Lean-principes, vind ik fantastisch. Daar moest ik bij zijn!”. Kort daarop werd Richard Manager OE.  

Het systeem

De eerste verbeterinitiatieven kwamen enthousiast van de grond met goede resultaten. Er werd tegen lagere kosten geproduceerd en de kwaliteit van de producten verbeterde. “Toch leken de resultaten na verloop van tijd als zand door onze handen te glijden”, vertelt Richard. “Het bleek dat het ons ontbrak aan een verankerde continue verbetercultuur. Als reactie daarop zijn we gaan bouwen aan een verbetersysteem die de naam OEDM heeft gekregen: Operational Excellence Daily Management.” Aan de hand van 5S, Standard Work, Performance Management, Kaizen en Daily Management kwam continu verbeteren steeds meer tot leven bij Döhler.

In beweging

Döhler is van oorsprong een familiebedrijf, vervolgt Richard zijn verhaal. Een warm nest waar aan de hand van OEDM steeds vaker werkzaamheden tegen een ander licht werden gehouden. Vaker dan mensen gewend waren, werd er gesproken over prestaties.

Richard vertelt wat voor effect de veranderingen hadden op medewerkers en hoe hij daarmee is omgegaan: “Ik heb geleerd dat veranderingen mensen uit hun comfortzone drijft.” ‘Doe ik het niet goed of zo?’, ‘het gaat toch prima zo?’, ‘dat hele continu verbeteren is een wolf in schaapskleren’ waren opmerkingen die kenmerken hoe medewerkers het nieuwe systeem ervoeren. Richard: “Als enthousiast verbeteraar deden deze opmerkingen me natuurlijk wel wat.” Het kostte energie, maar hij is er niet door uit het veld geslagen. Het bleek dus dat naast een gedegen verbetersysteem, ook aandacht moest worden gegeven aan wat er met medewerkers gebeurt.

In het contact met afdelingshoofden, voormannen en operators is Richard zo transparant mogelijk geweest in de uitleg van de verbetervisie. Richard vertelt: “Ik vind het prettig te kunnen spreken op basis van een groeiperspectief. We willen slimmer werken, niet harder. We zijn er niet op uit om mensen te ontslaan, maar ik ben tijdens verbetersessies kristalhelder geweest over het feit dat er wél zaken gaan veranderen, omdat het nodig is om te kunnen groeien.”

Richard vervolgt: “Ik heb geleerd dat wanneer medewerkers negatief kritisch zijn, overtuigen of ‘duwen en trekken’ geen zin heeft. Om deze groep mee te nemen ben ik de vloer opgegaan. Ik ben gaan praten met de medewerkers, hen vragen gesteld over wat zij belangrijk vinden. Medewerkers kregen zelf de vrijheid te bepalen wat ze het liefst als eerste verbeterinitiatief wilden oppakken binnen hun eigen afdeling.” Richard liet resultaten zien van andere afdelingen en vertelde zoveel mogelijk persoonlijke ervaringen.  Dat heeft hem geholpen in het houden van een geloofwaardig verhaal. “Ook ben ik actief aanwezig bij Daily Starts om feedback te geven aan afdelingshoofden, zodat er constructief wordt gecommuniceerd en er goed geluisterd wordt naar bijvoorbeeld verbeterideeën of wat medewerkers bezighoudt. En iedere kleine verbetering ‘vier’ ik, omdat iedere stap in de goede richting het waard is gevierd te worden.”

Resultaten

En er is best wat te vieren. Richard ziet positieve effecten van OEDM. Operators nemen steeds meer eigenaarschap. Zij zien problemen aankomen, handelen direct waardoor storingen worden voorkomen en er minder frustratie is. Richard is echter ambitieus. Nog teveel is een Daily Start afhankelijk van het afdelingshoofd of de voorman als voorzitter. “Mijn doel van de komende periode is om deze meeting echt van de operators te laten zijn. Hoe prachtig zou het zijn als het volledige eigenaarschap van een Daily Start in handen is van operators?”

Practice what you preach

Richard vertelt dat hij erachter is gekomen dat sturen op inhoud en prestaties enerzijds goed is, maar dat het ook afstand kan scheppen tussen mensen. “Ik heb onderzocht hoe ik mijzelf kan veranderen om mijn functie nog beter te kunnen uitvoeren. Ik ben er achter gekomen dat het echt leggen van contact met mensen enorm belangrijk is. Focus op de relatie maakt het veel gemakkelijker om veranderingen te realiseren.” Op de vraag of dit ‘nieuwe’ gedrag niet lastig en moeilijk was, antwoordt Richard: “Nee, het is fantastisch! Ik laat mijzelf meer dan voorheen zien, ik stel me kwetsbaar op en dat heeft een positief effect. Ik bouw gemakkelijker een band op met mensen en dat helpt me enorm!”

Download als .pdf

 

Is focus op de relatie, zoals Richard van Rossum vertelt, de succesfactor van leidinggeven aan verbetering? Wat is nog meer belangrijk? Welk paard haal jij van stal?

Wat leert een paard jou om het beste in jezelf boven te halen? Hoe geef jij echt leiding? Blijf je met beide benen op de grond staan, ook als het moeilijk wordt? Kom erachter in het werksymposium van Nederland Verbetert.

Reserveer 25 juni 2015 van 14.00 tot 20.00 uur in je agenda voor het Nederland Verbetert Werksymposium bij Stal Beks in Etten-Leur. Aanmelden doe je hierDeelname aan het Nederland Verbetert werksymposium bedraagt slechts € 195 per persoon (excl. BTW). Gratis voor leden van Nederland Verbetert.